Elitär svenskhetskonstruktion 1.0, 2.0 och 3.0

Här kommer ett snabbt försök att förstå den vid första anblick helt absurda stormen på de svenska politiska och mediala fälten efter att statsminister Reinfeldt använt uttrycket etniska svenskar. Historien har presenterats och analyserats här. Hur kommer det sig att så många ur svenska politiska, mediala och akademiska eliter reagerar så starkt på att statsministern talar om etniska svenskar? Man kan naturligtvis förklara det på många sätt. Mitt korta resonemang här skall bara ses som en testballong.

En möjlig orsak till att svenska politiker, journalister och även vissa akademiker har svårt att hantera begreppet etniska svenskar kan vara att svenska eliter är på god väg att överge den modernistiska svenskhet som präglat svensk identitetskonstruktion under stora delar av efterkrigstiden.

Det har ofta framförts att svensk identitet under efterkrigstiden konstruerats som antinationalistisk: ett bärande element i den var att svenskar är icke-nationalistiska, rationella och moderna (o.s.v.). Ofta var det underförstått  att svenskar var mindre nationalistiska, mer moderna och mer rationella än andra folk. Detta sågs då som en styrka och som ett bevis på att svenskarna kommit längre än andra folk i att överge gamla stereotyper och destruktiv eller åtminstone lite löjlig självhävdelse. Fredrik Lindströms TV-serie Världens modernaste land var i mycket ett försök att förstå denna identitet.

Den moderna svenska identiteten uppfattades som progressiv och som ett brott mot tidigare mer konservativa konstruktioner av svensk identitet (konung, kyrka, fädernesland) och förändringen som en del i ett framåtblickande svenskt samhällsbygge där Sverige och svenskarna skulle vara en förebild och ett exempel för andra länder och folk. Samtidigt, och det är viktigt, var det ingen som förnekade att det gick att tala om svenskhet och svenskar. Eftersom den moderna svenskheten började byggas när Sverige i allt väsentligt var ett etniskt homogent land där ingen skarp åtskillnad gjorde mellan etnos och demos fanns det ingen anledning att i sammanhanget tala om etnisk svenskhet; denna var underförstådd. Att uttrycka svenskhet allt för explicit kunde anses vulgärt, men icke desto  mindre var svenskheten fullständigt naturaliserad och förankrad i samhället. Eliterna såg inte detta som ett problem utan som något självklart.

Vad som därefter tycks ha hänt – och här är inte platsen för att resonera kring orsakerna, låt oss bara fokusera på effekterna – är att stora delar av de svenska eliterna i ”globaliseringens”, ”europeiseringens”, ”individualiseringens”, ”liberaliseringens” (ja, ni får ta dem begreppen, jag förbereder parallellt en konferenspresentation) spår har kommit att se den modernistiska svenskheten som föråldrad och i stället börjat anamma en mer flexibel, konstruktivistisk postnationell ”svensk identitet”. Detta samtidigt som man inte övergivit identitetens grundstruktur – att svenskar (eller ”svenskar”) är lite bättre än alla andra.

Dagens postnationella svenska identitetskurs börjar slå igenom från 1990-talet och utgår från den halvsmälta konstruktivism vi tidigare på bloggen har dekonstruerat. Om den modernistiska svenskhetens förespråkare såg svenskar som en helt naturlig – om än progressiv och icke-nationalistisk – nationell kategori ser de postnationella eliterna svenskarna som ”svenskar”, som något som mer insatta människor ”vet” är en konstruktion som därför inte ”finns”.

Vid sidan om den missförstådda konstruktivismen finns dock här också ett annat spår som ärvts från den sociala ingenjörskonsten i det modernistiska Sverige. Eftersom de svenska eliterna bär den mest avancerade formen av nationell identitet har de en speciell roll i att forma det multietniska Sverige som vuxit fram, och i den rollen förhåller man sig till både invandrare och svenskar som ser sig som svenskar och inte som ”svenskar” (vare sig identiteten är modernistisk, mer traditionellt nationalistisk eller något annat).

Vi har redan på bloggen nämnt radiodiskussionen mellan SD:s Mattias Karlsson och en representant för Sveriges hembygdsrörelser där den senare argumenterade för att det inte finns någon svensk kultur annat än som en summa av utländska influenser, medan han oproblematiskt talade om en kurdisk kultur som invandrade kurder bör bevara. Detta kan då ses inte bara som ett exempel på selektiv konstruktivism utan också som att den hierarkiska traditionen fortsätter så att den identitet som konstrueras av de svenska eliterna värderas högst. Både i tidigare konservativa och modernistiska varianter av svensk identitet sågs svenskarna som bättre än andra folk. I den postnationella identiteten är ”svenskar” de mest avancerade för att de förstår att de är ”svenskar” och inte svenskar. Kurder respekteras som kurder och ska ha rätt att bevara sin kultur (och kanske ha rätt till ett eget land). Det kan finns förväntningar på att traditionella och från det svenska samhället starkt avvikande kulturdrag ska reformeras bort, men det finns ingen förväntan att kurder ska bli ”kurder” på samma sätt som svenskar förväntas bli ”svenskar”.

Härigenom vinns följande: hierarkin bevaras i vilken ”svenskar” är den ledande och mest avancerade gruppen (jämför idén framförd av kristna socialdemokrater om att muslimer inte i detta läge ska behöva anpassa sig till dagens hegemoniska svenska syn på homosexualitet) och invandrade grupper blir klienter till ”svenskarna” i ett paternalistiskt system. Den tidigare naturaliserade (etnos-demos) gemenskapen förväntas acceptera den nya identitetskonstruktionen (som liksom den modernistiska identiteten på sin tid kan erbjuda en hel del intressant social kapital och därför av många ses som attraktiv). De som håller fast vid en svenskhet utan citationstecken och dessutom manifesterar denna explicit kan då bli ett hot mot den elitära svenskheten 3.0 (1.0 konservativ svenskhetskonstruktion, 2.0 modernistisk svenskhetskonstruktion). De förkroppsligar då ett mindre avancerat ideal än det de postnationella eliterna redan nått och samhällsprojekt och identitetsgränsdragningar som anses föråldrade. Vi behöver bara nämna att den modernistiska svenskheten var kopplad till ett svenskt nationalstatsprojekt reformerat i folkhemmet, medan den postnationella identiteten konstrueras parallellt med att den svenska staten och den svenska representativa demokratin överlåter allt mer makt till överstatlig, europeisk nivå. Att då som statsministern tala om etniska svenskar utan citationstecken riskerar sätta den postnationella uppdateringen av den svenska identiteten i gungning.

Svensk etnicitet, som inte nämndes i svenskhet 2.0 eftersom det var naturaliserat, blir nu en utmaning mot identitetsbygget 3.0, särskilt då dagens stora politiska projekt tar uppdateringen av svenskheten som utgångspunkt. SD, som söker politisera olika kombinationer av svensk identitet 1.0 och 2.0, blir därför ett hot, och att liksom Reinfeldt resonera i termer av etniska svenskar utan att låta förstå att de dekonstruerar termen kommer då att uppfattas som spel på samma arena som SD.

På ett annat plan kan man dock hävda att det finns en systemupprätthållande funktion i att en tillräckligt stark svensk (utan citationstecken) identitet finns kvar, eftersom det bidrar till att göra ingenjörsvänliga begrepp som diskriminering meningsfulla. Kanske bekämpar man diskriminering bäst genom att göra svenskar till ”svenskar”.

Annonser

3 thoughts on “Elitär svenskhetskonstruktion 1.0, 2.0 och 3.0

  1. Även i denna ”affär” kliver Federley fram som en av Reinfeldt mest aggressiva belackare och det sätt han uttrycker kritiken på avslöjar att han fullt ut anammat 3.0 diskursen. Har själv gått igenom en ”HBT-certifiering” så att en militant genomideologiserad antimajoritetsdekonstruktivism har ett kraftcentrum på RFSL är inte någon överraskning. Borgligheten har kanske främst genom att inkvotera homosexuella och feminister närmat sig den akademiska kulturmarxismen som man nu har i de egna leden. Sannolikt är dock de ledande allianspolitikerna som Reinfeldt , Borg och Björklund dåligt informerade om de teorier som driver en Federley eller en Birgitta Ohlsson. Sålunda gör Reinfeldt genom att för en gångs skull råka säga vad han tänker utan genomtänkta omskrivningar det tydligt att hans flirt med kulturmarxisternas olika schatteringer mest handlat om image – inte djupare övertygelser.
    /Benge

  2. Bra skrivet som alltid, Niklas. Jag är mycket glad att du bloggar. Du borde publicera dig mer i Newsmill och liknande så att fler får ta del av dina tankar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s