Det där med det sagda och det gjorda

Kollegan och etnologen Dragan Nikolic publicerade idag i Sydsvenskan en mycket intressant och välskriven text om det planerade invandrarmuséet i Västra Hamnen i Malmö, och om kontrasten mellan mångfaldsretorik och praktik. Texten har jag och Dragan diskuterat tidigare, och jag skrev även en kort kommentar som jag publicerar här.

1. Återigen kommer svenska politiska, mediala och näringslivsmässiga eliters märkliga fascination inför New York som inspirationskälla och jämförelseobjekt till uttryck. Det finns bara en förebild och det tycks, liksom ofta vad gäller de starka amerikanska influenserna i svensk kultur- och identitetsdebatt, inte finnas någon förståelse för att koncept inte kan flyttas oproblematiskt från en kontext till en annan. Västra Hamnen blir inte Malmös Ellis Island bara för att det ligger vid havet. Inte ens bron blir Ellis Island. Om någonstans borde väl i så fall Ellis Island i Malmö motsvaras av Migrationsverkets gamla lokaler på Östra Farmvägen. Inte en särskilt romantisk plats för ett invandrarmuseum möjligen, och väldigt lite New York. Saken är ju den att det inte finns något svenskt Ellis Island, eftersom villkoren för invandringen till Sverige idag är så annorlunda än de som en gång gällde för invandringen till Amerika. Det blir ytterligare en metafor som säger mer om några av samtidens särdrag än om samtidens koppling till det förflutna.

2. Framskymtar gör också samma svenska eliters upptagenhet av symbolpolitik och övertro på ordets makt. Skapar man bara goda bilder löser sig de omöjligaste problemen av sig själva.

3. I spåren av New Public Management har en förförståelse vuxit fram där privata företag och entreprenörer som lärt sig använda ett språk som anspelar på mångfald och öppenhet uppfattas som goda aktörer vilkas syften inte behöver skärskådas. Här möter vi en kombination av nyliberalism och politisk korrekthet. Ett fåtal svenska entreprenörer kan utan egentlig debatt tjäna stora pengar på flyktingboenden, genom att bli nästa steg i kedjan efter de utländska entreprenörer som kapitaliserar på de asylsökandes väg till Sverige. Det som ger avkastning till svenska affärsmän i form av pengar kommer politiska och mediala eliter till godo i form av moraliskt kapital. Det kan noteras att idén om muséet enligt Sydsvenskan (25 januari 2015) har väckts av Dagens Industris ledarsida.

4. En annan aspekt som kan nämnas är nedläggningen av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Samtidigt som privata entreprenörer vill öppna ett invandrarmuseum i Malmö nedprioriterar den offentliga sektorn minnet av den stora svenska Amerikautvandringen. Man skulle nästan kunna tro att min släkts erfarenheter av migration till Amerika för hundratalet år sedan inte är intressant längre. Man kan fråga sig vem som egentligen är tänkt att vara subjekt i dagens berättelse om Sverige. Tidigare svenska generationers erfarenheter tonas ner, samtidigt som det tycks finnas anledning att befara att invandrare konstrueras som objekt snarare än som subjekt. Man får nästan intrycket att varken de som faktiskt förkroppsligar platsens la longue durée eller det sena 1900-talets och 2000-talets migranter är intressanta i sig själva. De framstår snarast som utbytbara enheter i en berättelse som främst vill lyfta fram den ständiga rörelsen och dynamiken och som fruktar det som kan ges mer fast förankring, beständighet och kontinuitet.

5. Dragan Nikolic lyfter genom att peka på sina egna erfarenheter fram diskrepansen mellan kultursektorns mångfaldsretorik och faktiska homogenitet. Iakttagelserna kan kompletteras med andra ögonblicksbilder, som när samma kulturfolk njuter av livet vid Möllevångstorgets kaféer och restauranger där papperslösa inte sällan utnyttjas skoningslöst som billig arbetskraft. Eller ett annat exempel: en vän och kollega till mig besökte för några år sedan den första arabiska filmfestivalen i Malmö, en tillställning med ett fantastiskt utbud av det bästa t.ex. egyptisk och syrisk film kunde bjuda. Kollegans förväntan att stöta på många mångfaldsintresserade svenska kulturmänniskor blev till intet eftersom besökarna förutom av honom själv enbart bestod av människor med bakgrund i Mellanöstern.

Diskrepansen mellan ord och handling kan här sättas in i ett vidare politiskt och socialt sammanhang som i förlängningen handlar om en kamp om resurser. Folk i kultursektorn med svensk bakgrund har som projekt att arbeta för mångfald, öppenhet, representation och tolerans och i det arbetet ingår ett starkt avståndstagande från infödd främlingsfientlig och intolerant retorik. Ändå kan det ur Dragan Nikolics perspektiv uppfattas som att det är underförstått att det är svenska kulturarbetare som ska utforma och styra mångfaldsarbetet. Svenskar leder alltså ett slags regnbågskoalition av olika grupper. Dock har utvecklingen nu, ytterst genom den demografiska utvecklingen, nått dithän att en kritisk massa välutbildade människor med invandrarbakgrund kommit fram. Många av dessa utmanare är uppenbarligen inte särskilt intresserade av att låta sig dirigeras under en välvillig svensk regnbåge utan vill både ha plats och vara med att styra vilka representationer som framförs. Vilket ju är rimligt, och en naturlig konsekvens av det mångfaldsprojekt svenskt kulturfolk arbetar för.

På några årtiondens sikt kommer demografin i Malmö att omöjliggöra denna diskrepans mellan det sagda och det gjorda. Den svenskledda regnbågen kommer kanske då att framstå som en kortvarig historisk parentes på vägen från en mer homogen kulturarvsproduktion till en mer fragmenterad minneskultur där svenska kulturarbetare får nischa sig tillbaks till sammanhang där Amerikautvandringen faktiskt har betydelse och Ellis Island var mer än en tom metafor.

Annonser

Tredjeuppgiftar om politiska situationen i Ukraina

Kom gärna till en paneldebatt om situationen i Ukraina med mig och Eleonora Narvselius, etnolog och Ukrainakännare på Lunds universitet. Moderator: Tomas Sniegon, Europastudier, Språk- och litteraturcentrum.

Tid: 30 januari 16-18

Plats: Språk- och litteraturcentrum, sal A339

Arrangörer är Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet och Öst- och Centraleuropastudier vid Språk- och litteraturcentrum.

Paneldebatt, Lund. Bild: Katharina Andersson.

Paneldebatt, Lund. Bild: Katharina Andersson.

***

Om situationen i östra Ukraina i Svenska Dagbladet 15 april: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/alltmer-oroligt-i-ostra-ukraina_3461412.svd?sidan=18

Om förändringar i vardagen på Krim i Svenska Dagbladet 29 mars: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-ukrainakrisen_3386708.svd?sidan=17

Medverkade i seminariet The Crisis in Ukraine, organiserat av Brännpunkt Europa på Göteborgs universitet 27 mars, med Oksana Shmulyar-Green och Rutger Lindahl: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=793197657375224&set=oa.524872440965327&type=1&theater

Kommenterade på seminariet So what is going on in Ukraine? på Södertörn, med Olena Podolyan, Roman Horbyk och Oksana Udovik: http://webappo.web.sh.se/p3/ext/custom.nsf/calendar?openagent&key=17_03_so_what_is_going_on_in_ukraine_1394092422822

Intervjuad i Sydsvenska Dagbladet om ”folkomröstningen” på Krim 17 mars: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tre-experter-svarar-pa-fragor-kring-rysslands-ambitioner-att-annektera-krim_3372604.svd

Talar i Studio Ett om Krim 6 mars: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5802164

Om Krim för TT 6 mars: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/krim-rostar-ja-till-att-bli-ryskt_3332928.svd

Om Krim i Svenska Dagbladet 6 mars: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/niklas-bernsand-kiev-accepterar-aldrig-ryskt-krim_3334538.svd

Talar om ukrainska regeringen i Aktuellt 4 mars: http://www.svtplay.se/video/1849863/4-3-21-00

Om desinformation som del i krigföringen i Svenska Dagbladet 4 mars:  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/desinformation-i-krigforing_3328268.svd 

Chattar med Expressens läsare 3 mars:http://www.expressen.se/nyheter/stall-fragor-till-ukrainakannaren/

Om Ukraina i P1 Morgon3 mars: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5798461

Intervjuad i Svenska Dagbladet 3 mars: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/vart-att-veta-om-krisen-i-ukraina_3321912.svd

Om Ukraina i Studio Ett 28 februari:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5797349

Intervjuad i Svenska Dagbladet 26 februari: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-ukraina-efter-janukovitj_3302514.svd?sidan=6

Intervjuad i ETC 21 februari: http://www.etc.se/utrikes/nyval-i-ukraina

Intervjuad i Sydsvenskan 19 februari: http://www.sydsvenskan.se/varlden/ett-inbordeskrig-ar-fullt-tankbart/

Intervjuad i Fokus om Ukraina: http://www.fokus.se/2014/01/envis-kamp/

Skrev debattartikel om den politiska situationen i Ukraina på SVT Debatt:

http://debatt.svt.se/2014/01/25/eu-maste-pressa-makthavarna-i-ukraina/

Medverkar i seminariet Ukraina i kris på ABF-huset i Stockholm 23 januari 2014 18-20, tillsammans med Katja Gortjinskaja, vice chefredaktör för Kyiv Post och Martin Kragh, ekon dr, Uppsala Centrum för Rysslandsstudier. Samtalsledare är Torgny Hinnemo, journalist.

Mer info här

Olof Klebergs referat från seminariet på OSSE-nätverkets hemsida.

***

Expressens ledarsida:

http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2014/01/straffa-eliten-i-ukraina/

Intervjuad i Dagens ETC 24 januari (ej på nätet)

Intervjuad av Aftonbladets Erik Melin om situationen i Ukraina:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17985391.ab

Här är också en kortare intervju på samma tema lite tidigare hos Kalle Kniivilä i Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/varlden/expert-tror-pa-nyval-i-ukraina/

Även i Dagen:

http://www.dagen.se/nyheter/expert-dorren-till-eu-stangs-vid-for-harda-tag/